icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Disclaimer

Tot standkoming
De informatie op www.cadeaufestival.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van H&I Surhuisterveen. De uitvoering van én het onderhoud aan www.cadeaufestival.nl wordt gedaan door Sterc B.V. Sterc B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.cadeaufestival.nl.

Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Sterc B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.cadeaufestival.nl. 

Links
Het is mogelijk dat via de website van www.cadeaufestival.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Sterc B.V. en H&I Surhuisterveen kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.cadeaufestival.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan H&I Surhuisterveen haar leden of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanH&I Surhuisterveen, haar leden of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

“Ik hoefde alleen maar wat suiker te halen bij Jumbo. En voordat ik het wist had ik opeens een waardecheque van 100 euro in mijn handen.”

Jan - Opeinde

“‘Eigenlijk is het vreemd dat we als niet-winkelier meedoen aan een dergelijke winkelactie. Echter omdat het belangrijk is dat we Koopcentrum Surhuisterveen en de regio op de kaart blijven zetten, dragen wij graag ons steentje bij!’”

Ronnie van der Veen - Van der Velde & Hoen makelaardij o.z.

“Het Cadeau Festival is een geweldige manier om Surhuisterveen op de kaart te zetten en het zorgt voor mooie onderlinge verbinding. We doen dan ook heel graag mee!”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“'Gisteren was het vissen niets, maar vandaag heb ik een mooie vangst!'”

Dhr. W. Herder - Winkelwinnaar bij Hengelsport Land Surhuisterveen